Warszawskie zabytki

Historia Warszawy liczy niemal 800 lat. W tym okresie miasto przeżyło niespotykaną wręcz liczbę zniszczeń, niszczono je niemal do zera (po upadku Powstania Warszawskiego), a mimo to Warszawa wciąż się odradzała. Po ogromnych zniszczeniach w okresie II wojny światowej zostały wiernie odbudowane warszawskie zabytki, nie tylko te, które znajdują się na Starym Mieście. Warto w tym miejscu wspomnieć, że trud włożony w odbudowę Warszawy i jej zabytków został doceniony. UNESCO uhonorowało warszawskie zabytki, wpisując Stare Miasto na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego.

Nieliczne warszawskie zabytki przetrwały okres II wojny światowej w nienaruszonym stanie. Jednym z nich jest pałac Belweder. Belweder został zbudowany na brzegu wiślanej skarpy w XVII wieku. Jego pierwszym właścicielem był kanclerz wielki litewski Krzysztof Pac. Nazwa pałacu pochodzi z języka włoskiego.

Liczne warszawskie zabytki znajdują się na Starym Mieście. Zostało ono założone najprawdopodobniej już w XIII wieku na prawie chełmińskim. W czasie Powstania Warszawskiego większość budowli Starego Miasta legła w gruzach, ale bardzo szybko przystąpiono do ich odbudowy. Obudowano wówczas między innymi katedrę świętego Jana oraz Zamek Królewski. Katedra świętego Jana i Zamek Królewski to najcenniejsze warszawskie zabytki. Kościół świętego Jana jest budowlą z XIV wieku. W roku 1406 świątynia otrzymała tytuł kolegiaty, 300 lat później podniesiono ją do rangi kolegiaty. Z kolei Zamek Królewski wzniesiony został za panowania króla Zygmunta III. Zamkowa fasad jest pozbawiona dekoracji. W sylwetce zamku wyróżnia się znajdująca się od frontu wieża wjazdowa. Wieża ta jest nazywana wieżą Zegarową lub Zygmuntowską.

Warszawskie zabytki zgromadzone są nie tylko w obrębie Starego Miasta. Do cennych zabytkowych budowli położonych poza Starym Miastem należy między innymi pałac w Wilanowie. Pałac w Wilanowie powstał jako podmiejska rezydencja króla Jana III Sobieskiego. Budowę pałacu rozpoczęto w roku 1677, ukończono w roku 1680. Pracami kierował Augustyn Locci. Początkowo była to budowla w stylu tradycyjnego dworku, dopiero później został on przebudowany. W trakcie przebudowy kierowano się rezydencjonalnymi willami we Włoszech. Królewska rezydencja przeszła jeszcze dwie przebudowy: w latach 1692-1696 oraz w latach 1722-1725. Integralną częścią zbudowanego w stylu barokowym pałacu w Wilanowie jest ogród. Pierwsze rośliny zostały w nim posadzone w 1682. W latach 1799-1821 ogród został zmieniony, nadaną mu wówczas formę zachowano aż do dnia dzisiejszego. Z tego okresu pochodzą znajdujące się w ogrodzie budowle i rzeźby: sztuczna grota, bogowie olimpijscy. Nie są to oczywiście dzieła oryginalne, część została rozkradziona już w XVIII wieku, część uległa zniszczeniu w okresie II wojny światowej.

Inne zabytki Warszawy, które warto zobaczyć, to między innymi zbudowany w XV wieku przy Krakowskim Przedmieściu kościół świętej Anny, budynek Teatru Wielkiego, pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego z roku 1989.

Podobne wpisy