Warszawskie parki

Warszawskie parki łącznie z terenami zieleni zagospodarowanej zajmują blisko 8 procent powierzchni całej stolicy, a samych parków jest 82. Wśród warszawskich parków wyróżnić można największe zajmujące powierzchnię ponad 70 ha oraz małe, które mają co najmniej 2 ha.

Do najstarszych Warszawskich parków należą Łazienki Królewskie, Ogród Saski, Ogród Krasińskich, Park w Wilanowie. Poszczególne parki są zarządzane przez różnych właścicieli.

Ogrody Zamku Królewskiego, Łazienki Królewskie i Wilanów stanowią tak zwane zespoły pałacowo-parkowe i każdy jest oddziałem Muzeum Narodowego.

Kolejne Warszawskie parki zwane parkami ogólnomiejskimi podlegają pod Zarząd Oczyszczania Miasta. Do parków ogólnomiejskich należy Park Ujazdowski, Park łazienkowski, Ogród Saski, Ogród Krasińskich, Centralny Park Kultury, Park Paderewskiego, Pole Mokotowskie, Park Praski, Park Fosa i stoki Cytadeli. Właścicielem pozostałych parków są dzielnice miasta.

Na miano najładniejszych warszawskich parków zasłużyły: Łazienki Królewskie, Park Skaryszewski, Park Ujazdowski, Ogród Saski i Ogród Krasińskich.

Łazienki Królewskie

To jeden z najpiękniejszych tego typu zabytków w Europie. Obecnie zajmują tereny w dzielnicy Śródmieście. Nazwa pochodzi od pawilonu Łaźnia, który wraz z pawilonem Ermitaż został wybudowany przez marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego w latach 80-tych XVII wieku. W okresie średniowiecza mieścił się tu zwierzyniec, będący miejscem polowań książąt mazowieckich. Łazienki nadal przyciągają swoim niepowtarzalnym urokiem,są miejscem spacerów gości i Warszawiaków oraz wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego

Znajduje się w dzielnicy Praga Południe. Nazwa pochodzi od istniejącego wówczas miasta Skaryszew. W 1973 roku wpisano go do rejestru zabytków. Mieści się na 58 hektarach powierzchni, na których znalazły się rozarium, sztuczne jeziorka, usypane wzgórza i sztuczny wodospad. W 2009 roku ogłoszono go Najpiękniejszym Parkiem w Polsce oraz w Europie. Potocznie nazywany jest Skaryszakiem lub Padereszczakiem.

Park Ujazdowski

Należy do najpiękniejszych parków i zarazem do najstarszych, bo powstał w 1893 roku dzięki zaprojektowaniu przez Franciszka Szaniora, tamtejszego ogrodnika. Od 1965 roku znalazł się w rejestrze zabytków. Rzędy kasztanowców w części zachodniej liczą więcej lat niż sam park. Wybudowany został staw, pagórek widokowy oraz skała z kaskadą, a alejkę rozświetliły latarnie gazowe.

Ogród Saski

To pierwszy publiczny ogród miejski w Polsce, który pamięta czasy Augusta II Sasa. Powstał na przełomie XVII i XVIII wieku i miał swym wyglądem zachwycać podobnie jak Wersal. Niestety wszystkich wspaniałych planów nie udało się zrealizować. Mimo to ten warszawski park znalazł się w gronie najpiękniejszych.

Ogród Krasińskich

Pochodzi z roku 1676 i powstał w stylu barokowym dla wojewody płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego. Na początku zajmował teren o powierzchni 3,4 hektara, aż do momentu utworzenia Ogrodu Saskiego. Ogród na przestrzeni lat był pomniejszany, przebudowywany i ulegał różnym aranżacjom projektantów. Nadal zachwyca i przyciąga wielu spacerowiczów.

Podobne wpisy